Menu

Informatie Jury

Mocht je een hart voor sport hebben en mee willen helpen in het jury korps van Kardinge? Meld je dan aan via wc.langebaan@knsbgroningen.nl

 

Clubwedstrijden, hoe en wat 

Jury en Diploma-

Om clubwedstrijden als officiele wedstrijden te kunnen registeren, moet de jury aan de hierondergenoemde eisen voldoen. Alleen als de jury aan deze eisen voldoet en aan de overige eisen voldoet, kan de uitslag opgenomen worden in de database van Vantage.

Functie(aantal minimaal benodigd bij een wedstrijd) Diploma  
Scheidsrechter (1) Scheidsrechterscursus  
Starter (1) Starterscursus  
Timer (1), Manager (1) Jury + cursus vanuit Systeembeheer  
Chef Tijd (1) Jury   
Klokker (4) Bij voorkeur Jury   
Rondebord (1), Hulpstart (1), Speaker (1) Geen diploma vereist  

 

Baanrecord geldig of niet?

De wedstrijdcommissie ontvangt voorafgaand aan een clubwedstrijd een overzicht van de aanwezige juryleden via haar mailadres. Indien de jury niet over de benodigde diploma’s beschikt, kunnen geen baanrecord erkend worden.

Juryleden die in opleiding zijn voor jury Basis worden, daar waar het gaat om chef tijd, gezien als zijnde in bezit van Jury Basis. Voor de klokkers willen we het, om wille van de organisatie, niet verplicht stellen maar raden het wel aan!

Timers en managers zullen vanuit systeembeheer te horen krijgen wanneer ze over voldoende kennis en met name ervaring beschikken om alleen te werk te gaan. Vanaf dat moment worden voor hen ook de baanrecords geaccepteerd.

Na afloop van de wedstrijd dient de wedstrijd vanuit Vantage ge-exporteerd te worden naar de cloudversie.

Tevens moet de getekende uitslag (met info zoals PB en TRC) gescand worden. De door de scheidsrechter getekende uitslag neemt de manager mee naar huis en bewaart deze voor vragen tot het einde van het seizoen

Het is niet zo dat er, als er niet aan bovenstaande voldaan wordt, er geen wedstrijden georganiseerd kunnen of mogen worden. Men dient zich alleen te realiseren dat er in die gevallen geen baanrecords erkend worden en dat de uitslag niet zonder meer bijgeschreven wordt in Vantage. Er zal in die gevallen eerst overleg gevoerd worden met de betreffende club(s).