Menu

In memoriam: Wim van de Kant

Assen, 19 december 2021

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden van Wim van de Kant. Wim is op 14 december in Assen overleden en is 67 jaar geworden.

Wim is jarenlang een op diverse manieren betrokken geweest bij het schaatsen in Drenthe en daarbuiten.

Na een verdienstelijk eigen schaatscarrière, is hij in 1980 als trainer gestart met zijn vrijwilligerswerk voor het schaatsen in Drenthe. Voor “zijn vereniging” De Scheuvelloper in Assen is hij in diverse rollen actief geweest. Zo was hij naast zijn trainerschap betrokken bij diverse activiteiten, mede-initiator van het G-schaatsen en was hij van 2008 tot 2013 voorzitter van de vereniging. Een periode waarin het verenigingsleven bloeide.

Zijn inzet voor het schaatsen bleef niet beperkt tot De Scheuvelloper. Voor de Landelijke KNSB is Wim onder andere actief geweest als ontwikkelaar en docent voor de trainersopleidingen. Daarvoor reisde hij naar diverse ijsbanen in het land en heeft hij veel trainers begeleid bij de eerste stappen in het trainersvak. Bij het Gewest Drenthe heeft hij jarenlang deel uitgemaakt van de Toertocht Commissie, die jaarlijks met groot succes meerdere toertochten op de kunstijsbaan organiseerde. Ook was Wim voor het Gewest Drenthe gedurende zeven jaar vertegenwoordiger in de Landelijke Ledenraad van de KNSB. Wim was dan ook met recht Lid van Verdienste van het gewest Drenthe van de KNSB.

Met zijn achtergrond als verdienstelijk wedstrijdschaatser en opgeleid als pedagoog, had hij gevoel voor een goede balans tussen presteren en plezier aan samen bewegen. Een ondernemend mens met een gezonde visie op sport. Bovenal ook een persoon gericht op relaties met anderen en een fijne en constructieve gesprekspartner. Daarmee heeft hij veel mensen enthousiast gemaakt voor de schaatssport en heeft hij vrijwilligers gestimuleerd een bijdrage te leveren.

Met veel waardering en respect gedenken wij zijn bijdrage aan het schaatsen in Drenthe. Wij leven mee met zijn vrouw Hennie, hun kinderen en de kleinkinderen en wij wensen hen veel sterkte toe om met dit verlies en gemis te moeten leven.

Bestuur van KNSB Gewesten Drenthe en Groningen

Naar nieuwsoverzicht